http://www.najathai.net
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ดาวน์โหลด  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
ประวัติ
ประวัติองค์เทพเจ้า
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
ภาพพิธีการ
งานเทศกาลกินเจ
โครงการมูลนิธิ
ความรู้ทั่วไป
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา
องค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธสัตว์

เทพเจ้าหน่าจา

 

  • fastival 2556.docx
  • 15/09/2013
  • 108
  • 16.151 Kb

กำหนดการเทศกาลกินเจ 2556

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์     ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

1/13   หมู่  5  เนินปากคลองโรงนาค  ต.อ่างศิลา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

เทศกาลกินเจ

                                คณะกรรมการมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์  และศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  มีความยินดี    ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ 

และสาธุชนทุกท่าน  ร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ  ในงานเทศกาลกินเจ ประจำปี  2556   ณ  วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม

                                ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556  ถึง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556  เป็นเวลา  11 วัน  10  คืน             

ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2556

เวลา  15.30  น.                       เปิดมณฑลพิธี (ไคตั้ว)

เวลา  16.39  น.                       พิธีอัญเชิญนพราชา  (ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์) ทรงเสด็จมาเป็น                            

                                                ประธานพิธีในเทศกาลกินเจ

เวลา  19.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์สัปปตรรษิอายุวัฒนะมงคลสูตร(บทสวดปั๊กเต้าเก็ง)

เวลา 19.19   น.                       พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศ สูง 3 เมตร

วันเสาร์ที่  5  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์สัปปตรรษิอายุวัฒนะมงคลสูตร

                                                (ปั๊กเต้าเก็ง)

วันอาทิตย์ที่  6  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสหัสพุทธนาม (โชยฮุกเก็ง)

วันจันทร์ที่  7  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00 น.                        พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสัทธรรมปุณฑริกสูตร

                                                (โผวมึ้งพิ้งเก็ง)

วันอังคารที่  8  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00 น.                        พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสหัสพุทธนาม (โชยฮุกเก็ง)

วันพุธที่  9  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00 น.                        พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสหัสพุทธนาม(โชยฮุกเก็ง)

 

 

วันพฤหัสบดีที่  10   ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00 น.                        พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคำภีร์ขอขมากรรม   พระพุทธ , พระอวโลกิเตศวรมหา

โพธิสัตว์ , พระอรหันต์เจ้า , พระโพธิสัตว์และเทพเจ้าทุก ๆ พระองค์ (ไต่ปุยป๋อฉ่ำ)

วันศุกร์ที่  11  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  19.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสหัสพุทธนาม (โชยฮุกเก็ง)

วันเสาร์ที่  12  ตุลาคม  2556

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  10.00  น.                       พิธีถวายพุทธบูชา  (ก๊งฮุก)

เวลา  16.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเย็น

เวลา  18.00 น.                        พระภิกษุสงฆ์จีนสังวัธยายพระคัมภีร์ขอขมากรรมสหัสพุทธนาม(โชยฮุกเก็ง)

เวลา  19.00 น.                        พิธีลอยกระทง  (ปั๊งจุ๋ยเต็ง)

                                                เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายมารับการบุญกุศลในพิธีโยคะตันตระ

วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  2556

                                                   (วันคล้ายวันประสูติองค์สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาว  และวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผล                                                                                             องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

เวลา  05.00  น.                       พระภิกษุสงฆ์จีนทำวัตรเช้า

เวลา  08.00  น.                       พิธีบวงสรวง  36  ชั้น ฟ้า เทวดา พรหม  อินทร์  พระโพธิสัตว์  (ก๊งจูเทียน)

เวลา  11.00  น.                       พิธีถวายพระพรองค์สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาว  ( เค้งจก )

เวลา  11.30  น.                       พิธีถวายพระพรองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  (เค้งจก)

เวลา  14.00 น.                        พิธีโยคะตันตระเปรตทาน (โผวโต่ว)

เวลา  18.00  น.                       พิธีบูชาดาวนพเคราะห์   เสริมดวงชะตา  (ไป๊เต้า) , เดินข้ามสะพาน

เวลา  20.00  น.                       พิธีถวายชุดฉลองพระองค์แด่พระพุทธ , พระอรหันต์เจ้า ,พระมหาโพธิสัตว์,พระโพธิสัตว์และ

                                                เทพเจ้าทุก ๆ  พระองค์  (เกาเพ้า)

วันจันทร์ที่   14  ตุลาคม  2556

เวลา  06.30  น.                       พิธีส่งเสด็จองค์เทพเจ้าดาวนพเคราะห์  9  พระองค์  (กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว)

 

สำหรับผู้ที่มาร่วมในพิธีอัญเชิญองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว  กรุณาแต่งกายด้วยชุดขาวและทานเจล่วงหน้าตั้งแต่วันที่    2  ตุลาคม 2556   จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมถือศีลกินเจในเทศกาลกินเจโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                                                                                                                                                                                              

         คณะกรรมการมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ , คณะกรรมการศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ           

                                                        วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    

งานประชาสัมพันธ์การจัดงาน โทรศัพท์.  038-398399 , 038-398381-3

                                                        โทรสาร.   038-398384 ทางอินเตอร์เน็ต  www.najathai.net

 

Tags :

 
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2010
ปรับปรุง 10/02/2018
สถิติผู้เข้าชม3,661,449
Page Views5,712,830
« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Poll
ประทับใจที่สุด
ความสวยงาม
ความศรัทธา
ความสะอาด
การต้อนรับ
By
รหัสยืนยัน :

Result
Link
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-398381-3 โทรสาร. 038-398384 E-mail : naja_shrine@hotmail.com , naja_shrine@yahoo.com

 
view