http://www.najathai.net
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ดาวน์โหลด  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
ประวัติ
ประวัติองค์เทพเจ้า
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
ภาพพิธีการ
งานเทศกาลกินเจ
โครงการมูลนิธิ
ความรู้ทั่วไป
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา
องค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธสัตว์

เทพเจ้าหน่าจา

 

หลากโครงการงานมูลนิธิฯ

     มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ เป็นองค์กรการกุศลที่บำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด และ ณ ปัจจุบันเรามีโครงการที่อยุ่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิฯ หลายโครงการ โครงการหลักประกอบด้วย 10 โครงการ คือ

     1.  โครงการกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์   ความหมายของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ หรือหน่วยกู้ภัยมังกร หมายถึง หน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ มุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์กู้เหตุเภทภัยต่างๆ ทุกคนพร้อมเสียสละทุ่มเทเพื่อตอบแทนคุณประเทศชาติ http://www.najathairescue.org

     2.  โครงการมังกรสานฝัน  โครงการ มังกรสานฝัน ปันน้ำใจเพื่อเด็กไทยพัฒนา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปในด้านส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยตรง มีคุณวลี สุวานิช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกครั้งที่มูลนิธิฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก หรือมีโครงการดี ๆ ช่วยเหลือเยาวชนด้านการศึกษานั่นหมายความว่าทุกท่านที่มีจิตกุศล ช่วยซื้อสินค้าของโครงการ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญรับอานิสงค์ไปด้วยเสมอ ภายใต้โครงการมังกรสานฝันฝันของมังกร ฝันของเยาวชนไทย อยู่ในมือท่าน

     แนวคิดในการทำงาน การช่วยเหลืออะไรใครได้ เราต้องมีทุนอยู่ ในมือ คุณวลีและทีมงาน จึงพยายามคิดหาหนทาง หารายได้เข้าโครงการ ด้วยการจัดทำของที่ระลึกและสิ่งต่าง ๆ มาจัดจำหน่ายโดยจัดเป็นซุ้มอยู่ทางด้านซ้ายมือของศาลเล็ก(เมื่อเราหันหน้าเข้าศาลฯ) เมื่อได้ทุนมา เวลามีหน่วยงานมาขอความช่วยเหลือ เราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรโดยไม่ไปรบกวนเงินของมูลนิธิฯ

                      

     3. โครงการศิล สมาธิ ปัญญา  เป็นโครงการการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์การฝึกสมาธิ และร่วมกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ ของวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ผู้รับผิดชอบโครงการคือ คุณวีระพงษ์ อดุลย์ธีนกิจ

     ชีวิตของคนเรานั้นเป็นอนิจจัง ทุกชีวิตมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความตายเป็นจุดสิ้นสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงไม่ควรประมาทในการสร้างสรรค์คุณงามความดี ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่คนรัก ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ควรพิจารณาการดำเนินชีวิต ว่าได้ทำคุณความดีหรือยัง และในฐานะพุทธศาสนิกชน ควรนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต

     แนวคิดในการทำงาน การรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องใช้พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพราะจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                

     4.  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท และดูแลเรื่องทุนการศึกษา โดยมีคุณศิริวรรณ วัชรเฉลิม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

     เงินทุนที่สนับสนุนโครงการนี้ เป็นทุนที่จัดสรรมาจากมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ การประสานกับมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงองค์กรการกุศลอื่น และผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป

     แนวคิดในการทำงาน พยายามดูแลช่วยเหลือให้ทั่วถึง และบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาให้มากที่สุด เพื่อมีทุนไว้แบ่งเบาปัดเป่าทุกข์ แก่เพื่อนร่วมชาติ

     5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่น้อมนำแนวคิดจากโครงการในพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้รับผิดชอบโครงการคือ คุณวิรัช มีสุข เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียง น่าจะนำมาใช้ในมูลนิธิฯ เท่าที่จะทำได้ จึงนำมาศึกษา แล้วเห็นว่าสามารถทำได้ เพราะเรามีบุคลากรและสถานที่ ประกอบกับมูลนิธิมีโรงทานอาหารเจ ที่ต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก และเป็นผักปลอดสารพิษ จึงเกิดที่มาโครงการ

     แนวคิดในการทำงาน "ลงมือทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้"

     6.  โครงการสถานีวิทยุชุมชน (FM 88.25 MHz วิทยุเพื่อสังคม เพื่อคนชลบุรี) เป็นโครงการที่ประสงค์ให้เป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการงานของชุมชน องค์กรสาธารณะต่าง ๆ ทั้งวัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีและข้างเคียง รวมไปถึงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือประชาชน โดยให้ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุต่าง ๆลักษณะคล้าย จ.ส. 100 หรือร่วมด้วยช่วยกัน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ คุณศุภฤกษ์ มงคลทองสะอาด

     คนทำงานทุกคนย่อมต้องมีความรู้สึกนึกคิดกับงานที่ตนปฏิบัติอยู่ และความรู้สึกนี่เองจะเป็นเครื่องพยากรณ์ ถึงประสิทธิภาพของงาน ธรรมดาคนเก่งมักถ่อมตน แต่การถมตนที่เปิดกว้างพร้อมรับคนที่มีความสามารถมาร่วมงาน จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง

     แนวคิดในการทำงาน  ปัจจุบันสถานีจัดรายการตั้งแต่ 8.00 - 24.00 น. มีดีเจทั้งสิ้น 13 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ 11 คน และมีแนวร่วมอีก 2 คน อยากให้คลื่นนี้เป็นคลื่นช่วยเหลือสังคม ช่วยประชาชนที่มีความเดือดร้อนหรือบอกกิจบุญของมูลนิธิฯ ให้ทราบ เผื่อว่าผู้มีจิตกุศลตรงกันจะได้มีโอกาสร่วมบุญด้วย รวมไปถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชลบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ อาจเป็นเรื่องจราจรหรือเหตุที่เกิด เป็นไปได้อยากขยายกำลังส่งให้ครอบคลุมหลาย ๆ อำเภอ จะได้ทราบทั่วกัน

          

     7.  โครงการเพื่อนอาสา เป็นรูปสีฟ้ามือจับประสานภายในสีน้ำเงินด้านล่างเป็นธงโบกสะบัดมีอักษรว่า Devote for Life Hero หมายถึงมวลชนที่มีใจเดียวกัน เป็นจิตอาสนา มีความรักประสานสัมพันธ์ร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีกัน เป็นมิตรกันทั่วโลก

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ประสานความร่วมมือของหน่วยงานกู้ภัยทั่วประเทศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานด้านนี้โดยมีคุณกิตติ พุทธนพ เป็นผู้รับผิดชอบ

     แนวคิดในการทำงาน เพื่อนอาสา เป็นการทำความดี ช่วยเหลือสังคม คนทำงานด้านนี้เป็นผู้เสียสละช่วยเหลือประเทศชาติ ต้องการช่วยเหลือบรรเท่าทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน การยอมเสียสละตนเพื่อผู้อื่นสิ่งถือว่ามีความกล้าหาญระดับวีรชน และผู้อาสาทำงานลักษณะนี้ ควรได้รับการยกย่องและควรได้รับความสนใจและการยอมรับจากสังคม

     8.  โครงการมังกรเฉลิมพระเกียรติ ในวัฒนธรรมจีนเรา มีความเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เวลามีงานมงคลต่าง ๆ จึงนิยมเชิดมังกร ศาลเจ้าที่มีความพร้อมหลายแห่งจะมีคณะเชิดสิงโต มังกร และทุกครั้งที่วิหารเทพสถิติพระกิติเฉลิมจัดงานประจำปีในเทศกาลต่าง ๆ ก็จะจัดให้มีการเชิดมังกรจึงเป็นโครงการที่ดูแลรับผิดชอบมังกรของมูลนิธิฯ โดยมีคุณสันติ จิตรตรีนิตย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

     แนวคิดในการทำงาน   ก่อนทำงานทุกอย่าง ต้องรู้วัตถุประสงค์และความสำคัญของงาน เพื่อนำไปประสานสัมพันธ์หาแนวร่วม ซึ่งถ้าทำเช่นนี้จะได้ผู้ร่วมงานที่เต็มใจและเต็มที่กับงาน เมื่อมีงานเข้ามาก็จะพิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรว่า สมควรใช้มังกรตัวสันหรือยาว ถ้าใช้ตัวสั้นก็จะให้กู้ภัยทำหน้าที่ถ้างานใหญ่ก็ระดมพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สมัครใจ อาทิ วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี ทหาร ตำรวจ
ฯลฯ เรียกว่าหลายหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจกัน ดังที่ได้เชิดถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกครั้งจะต้องมีการประชุมระดับหัวหน้า แลัวหัวหน้าจะไปขยายต่อยังผู้อยู่ในความรับผิดชอบของตนงานจึงไม่มีปัญหาอะไร ครั้งต่อไปจะทำมังกรทั้งหมด 9 ตัว ต่างสีกัน เพื่อนำมาเชิดในวันสำคัญ ๆของมูลนิธิฯ

               

     9.  โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นโครงการที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของโคกระบือที่ได้รับบริจาคมาในโอกาสเทศกาลกินเจ โดยมีอาจารย์วรนุช จิตต์เจียรนัย และอาจารย์จุรีรีตน์ กิจเกษตรกุลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

     ทุกเทศกาลกินเจ เรามีประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งคือ การไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเป็นการกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ด้วยมีความเชื่อว่า ยืดชีวิติผู้อื่นเพื่อชีวิตที่ดีของเรา แต่ทุกปีที่รับบริจาคผ่านมูลนิธิฯ แล้วส่งต่อไปยังเกษตรกรเราไม่สามารถรับรู้ ความเป็นไปของสัตว์เหล่านั้นเลย คณะกรรมการจึงปรึกษากันและขอความร่วมมือไปยังหลายหน่วยงานจัดตั้งเป็นโครงการ มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสบายใจว่าโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต จะมีสภาพความเป็นอยู่สุขสบายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรต่อไป

     แนวคิดในการทำงาน  ไม่มีคนสมบูรณ์แบบในโลกนี้ ถ้าเราพยายามบอกตนเองว่าเราไม่ใช่คนเก่ง เราก็จะไม่ผยอง รู้จักให้เกียรติและยอมรับความสามารถของผู้อื่นได้อย่างยินดี สิ่งนี้จะทำให้เรามีทีมงานที่สมบูรณ์แบบด้วยความไม่รู้การดำเนินโครงการจึงเริ่มต้นที่เสาะหาผู้รู้และปรึกษา ตลอดจนหาตัวช่วยจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จำเป็นต้องมี ให้สิทธิ์ขาดการทำหน้าที่นั้น โดยผู้รับผิดชอบจะรายงาน
ข้อมูลขึ้นมา หรือหากเราต้องการข้อมูลใดก็สอบถามกลับไป ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมาจากทุกฝ่ายอันได้แก่ สหกรณ์โคนมบ้านบึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านบึง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี รวมถึงสโมสรโรตารีบ้านบึง เราได้จัดโครงการนี้มาแล้ว 3 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 เป็นโคนมสนองพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกู้วิกฤตเศริษฐกิจ รุ่นที่ 2 เป็นโค กระบือจำนวน 49 ตัว รุ่นที่ 3 เป็นกระบือ สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเรื่องการอนุรักษ์ควายไทย จำนวน 48 ตัว   ถ้าเราเชื่อว่าการไถ่ชีวิตอื่น คือ การต่อชีวิตตน งานนี้ก็คงมีคุณค่าดั่งการดูแลชีวิตผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือนั่นเอง

     10.  โครงการมังกรคัพ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี นั่นคือ พลังของหมู่คณะ หมู่คณะใดถึงพร้อมด้านนี้ องค์กรย่อมมีแต่รุ่งเรือง และเป็นโครงการที่ส่งเสริมความสามัคคีของหน่วยงานกู้ภัยมังกร ผ่านกิจกรรมกีฬา รับผิดชอบโดยว่าที่ ร.ต.จาตุรงค์ พูลศิริ

     แนวคิดในการทำงาน โครงการมังกรคัพ จะขยายวง และส่งจดหมายเชิญไปยังกู้ภัยต่าง ๆ ให้มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่โครงการใหญ่ คือ โครงการเพื่ออาสา ก็ต้องยอมรับว่า กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

       

 
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2010
ปรับปรุง 10/02/2018
สถิติผู้เข้าชม3,839,866
Page Views5,987,478
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Poll
ประทับใจที่สุด
ความสวยงาม
ความศรัทธา
ความสะอาด
การต้อนรับ
By
รหัสยืนยัน :

Result
Link
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-398381-3 โทรสาร. 038-398384 E-mail : naja_shrine@hotmail.com , naja_shrine@yahoo.com

 
view