http://www.najathai.net
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ดาวน์โหลด  เว็บบอร์ด  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
ประวัติ
ประวัติองค์เทพเจ้า
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
ภาพพิธีการ
งานเทศกาลกินเจ
โครงการมูลนิธิ
ความรู้ทั่วไป
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา
องค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธสัตว์

เทพเจ้าหน่าจา

 

องค์เต๋าบ้อหง่วงกุง

ประวัติเต๋าบ้อหง่วงกุง  สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล


พระ ประวัติองค์สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลายในอนันตจักรวาล เต๋าบ้อหง่วงกุง มีหลายประวัติความเป็นมาต่างๆ มากมาย  เต๋าบ้อหง่วงกุงซึ่งเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล (พระมารดาแห่งจักรวาล) ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นต้นกำเนิดแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล  เต๋าบ้อหง่วงกุง เป็นดวงดาวดวงแรกในจักรวาลและ เป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ ณ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล ทรงได้สร้างจักรวาลและดวงดาวต่างๆขึ้นมา เกิดจากพลังฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน โดยการสร้างจักรวาลขึ้นมานั้นเกิดจากพลังแห่งพระองค์ท่าน ซึ่งการเกิดระเบิดครั้งใหญ่นี้เป็นเพียงแค่การระเบิดเปลือกนอกของดวงดาวดวง ที่อยู่ศูนย์กลางของจักรวาลนั้น  เพียงไม่ถึงเศษเสี้ยววินาที ก็ทำให้เกิดดวงดาว น้อยใหญ่ ไปทั่วจักรวาลกว่าสองร้อยล้านล้านแกแล็คซี่ ซึ่งมีแสงสว่างสีม่วงเจิดจรัสไปทั่วทั้งจักรวาล และเกิดดวงดาวทั้งหลายเทห์วัตถุมากมาย  เต๋าบ้อหง่วงกุนเป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลและทรงมีพลังฤทธานุ ภาพอยู่จุดศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งควบคุมการโคจรทั้งหลายในจักรวาลและเป็นการเริ่มต้นสร้างจักรวาลขึ้นมา หลังจากนั้นต่อมาดวงดาวทั้งหลายเริ่มเย็นตัวลงจนก่อเกิดโลกมนุษย์ซึ่งเป็น เพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่

            หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยล้านล้าน ปีที่ผ่านมา เต๋าบ้อหง่วงกุงทรงถือเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและยังทรงเป็นดวงพระ จิตที่ใหญ่ที่สุด ที่มีพระนามเรียกขานหลายพระนาม แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละศาสนาต่างๆ ที่ถวายพระนามท่านมากมาย พระองค์ไม่มีเพศ รูปร่าง และวัย แล้วแต่คนจะสร้างพระรูปท่านเป็นรูปร่างแตกต่างกันไป วันประสูติที่แท้จริงไม่มีใครทราบได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นอสงไขย ไม่มีวันดับสูญ ไม่มีวันสูญสิ้น โลกมนุษย์หามิได้มีเพียงใบเดียว แต่ยังมีอีกหลายแห่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล

            พลังแห่งของสมเด็จพระมารดาเจ้า พลังฤทธานุภาพของพระองค์ท่านไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ พระองค์จึงเป็นผู้ปกครองจักรวาลแห่งแท้จริง โดยเป็นพระผู้เป็นเจ้าทรงพระพลังและพลานุภาพ อันยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใดมาเปรียบได้ พระองค์ท่านทรงเป็นพระจิตที่สว่างไสวอยู่จุดศูนย์กลางอยู่จักรวาล  และพระองค์ท่านไม่มีวันประสูติ แต่ตามศาสนาหรือต่างๆ วันประสูติของพระองค์ท่าน ตรงกับเดือน เก้า และ เก้า ค่ำ เพราะเลข เก้าเป็นเลขที่สูงสุด จึงมีพระนามว่า

  1. 九 靈 太 妙 白 玉 亀 臺 夜 光 金 精 祖 母 元  精

              กิ่ว  เล้ง ไท้   เมี้ยว แปะ เง็ก กู่ ไท้    แม  กวง  กิม   เจ็ง โจ้ว  บ้อ  หง่วง  เจ็ง

  1.  太上玄靈斗姆大聖元君

          ไท้ เสียง เฮียง เล้ง เต๋า บ้อ ไต่ เสี่ย หง่วง กุง

  1. 中天梵炁斗母元君紫光明哲慈惠太素元后金真聖德天尊

      ตง  เทียง ห่วม ขี่ เต๋า บ้อ หง่วง กุง จี่ กวง เม่ง เตียะ ฉื่อ หุ๋ย ไท้ ซู่ หง่วง โห้ว กิม จิง เสีย เต็ก เทียง จูง

  1.  大圓滿月光王

           ไท้ อี่ มั่ว งวย กวง อ้วง

  1.  東化慈救皇后大醫大聖

             ตั๋ง ฮวย ฉื่อ กิ่ว อ้วง กุง ไต้ ฮุ่ย ไต้ เสี่ย

  1.  道教稱;圓明斗母天尊

           เต๋า  ก้า  เช้ง  อี่  เม้ง  เต๋า  บ้อ  เทียง  จุง

  1.  聖德巨光天后摩利支天大聖先天斗姥元君

          เสีย  เต็ก  กือ  กวง  เทียง โห้ว  ม้อ รี จี เทียง ไต้ เสี่ย โซ่ย เทียง เต๋า เล่า หง่วง กุง

  8.斗母元君

     เต๋า  บ้อ  หง่วง  กุง

    9.斗姥元君

         เต๋า เล่า หง่วง กุง


และ พระประสงค์ที่ทรงสร้างจักรวาลทั้งหลายให้เกิดขึ้น และให้เกิดโลกมนุษย์ เกิดสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เกิดมนุษย์ เกิดศาสนาและลัทธิต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้มนุษย์บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรมนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกลับไปรวมกัน ณ จุดศูนย์กลางแห่งจักรวาล จุดปรมาตมัน จึงมีอีกพระนามว่า   เม่ง เม้ง เสี่ยง ตี่  ซึ่งเป็นพระจิตที่ต้องการให้จิตญาณทั้งหลายที่มีจิตที่ สะอาดสว่างผ่องแผ้ว ไร้ซึ่ง รัก โลภ โกรธ หลง หมดสิ้นกิเลสทั้งปวง และสำเร็จซึ่งมรรคผล แล้วกลับลงไปสู่จิตเดียว รวมกับพระองค์ท่านอย่างเช่นเดิม และการปิดของจักรวาลนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งคือในยุคที่จิตทั้งหลาย ในสองร้อยล้านล้าน แกแล็คซี่ ในโลกมนุษย์ต่างๆในโลกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้บำเพ็ญเสร็จสิ้น เข้าสู่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดการระเบิดอีกครั้งหนึ่งทั่วทั้งจักรวาล ดาวต่างๆทั้งหลายก็จะดับสูญสิ้น สิ่งที่เหลือก็คือ เป็นพลังจิต เป็นดวงจิตที่หล่อหลอมเป็นดวงเดียวกัน อยู่ ณ จุดศูนย์กลางของจักรวาล

กล่าวโดย ท่านอาจารย์สมชาย  เฉยศิริ (หลีเทียนป้อ) โดยเป็นประวัติส่วนหนึ่งเท่านั้น

เพื่อให้ทราบเบื้องต้นเท่านั้น

หมาย เหตุ... เหตุที่ถวายพระนามท่านว่า พระมารดาแห่งดวงดาว เพราะว่าถือว่าผู้ให้กำเนินแต่พระองค์เป็นพระจิตและเป็นทั้งดวงดาว และเป็นผู้มีพระภาคเจ้า เป็นอวตาร จะเป็นพระบิดา หรือพระมารดาก็ได้ แล้วแต่จะเรียก อีกนัยยะ คือ ไม่มีเพศ ไม่มีเพศหญิง ไม่มีเพศชาย ไม่หนุ่มไม่สาว ไม่มีแก่ชรา ไม่มีวัย และเป็นอมตะ ไม่มีการดับสูญ  มีอีกหลายพระนาม ซึ่งจะกล่าวในอารัมภบทในข้างหน้า ..

 
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2010
ปรับปรุง 10/02/2018
สถิติผู้เข้าชม3,864,619
Page Views6,020,236
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Poll
ประทับใจที่สุด
ความสวยงาม
ความศรัทธา
ความสะอาด
การต้อนรับ
By
รหัสยืนยัน :

Result
Link
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-398381-3 โทรสาร. 038-398384 E-mail : naja_shrine@hotmail.com , naja_shrine@yahoo.com

 
view